Industrija automobilskih komponenti

Tržište autodijelova se proširilo

Uz brz razvoj kineske auto industrije, povećanje vlasništva nad automobilima i širenje tržišta autodijelova, kineska industrija auto dijelova se brzo razvijala, stopa rasta je veća od kineske industrije vozila.Podaci pokazuju da je prihod od prodaje autodijelova u Kini porastao sa 3,46 triliona juana u 2016. na 4,57 biliona juana u 2020., sa kombinovanom godišnjom stopom rasta od 7,2%.Očekuje se da će prihod od prodaje auto-dijelova u Kini dostići 4,9 biliona juana 2021. godine i 5,2 biliona juana 2022. godine.

Povećan suficit u trgovini autodijelovima

Posljednjih godina količina uvoza i izvoza auto dijelova u Kini pokazuje trend rasta.U 2021. Kina je uvezla 37,644 milijarde američkih dolara autodijelova, što je povećanje od 15,9% u odnosu na prethodnu godinu.Vrijednost izvoza dostigla je 75,568 milijardi dolara, što je povećanje od 33,7% u odnosu na prethodnu godinu.Trgovinski suficit iznosio je 37,924 milijarde dolara, što je povećanje od 13,853 milijarde dolara u odnosu na prethodnu godinu.

Povećale su se kompanije za proizvodnju autodijelova

Poslednjih godina, broj preduzeća u vezi sa autodelovima registrovanih u Kini nastavlja da raste, a broj preduzeća u vezi sa autodelovima registrovanih u periodu 2020-2021 premašio je 100.000 jedinica.U 2021. godini registrovano je 165.000 preduzeća koja se bave autodelovima, što je povećanje od 64,8% u odnosu na prethodnu godinu.Očekuje se da će broj registracija kineskih preduzeća vezanih za autodijelove premašiti 200.000 u 2022.

Naša kompanija ide stopama tržišta i osniva Diviziju novih energetskih autodijelova.

55